Skip to content

Oncologie fyiostherapie

Onze oncologische fysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de gevolgen die ontstaan bij het hebben of behandelen van kanker.

Wanneer de diagnose kanker wordt gegeven, bestaan er drie behandelvormen, soms een combinatie hiervan:

 1. Een genezende (curatieve) behandeling
 2. Een begeleidende maar niet herstellende (palliatieve) behandeling
 3. Symptoombestrijding/laatste levensfase (terminale) behandeling

Oncologische behandelingen kunnen bestaan uit afwachten, operaties, chemotherapie, bestralingen en hormoontherapie etc. Deze behandelingen zijn bedoeld om u te helpen, maar kunnen er helaas ook voor zorgen dat u andere problematieken ontwikkeld.

Gevolgen op korte en lange termijn

Doordat we gelukkig steeds meer  de betere behandelmogelijkheden leven veel mensen met kanker langer. Maar deze behandelingen hebben vaak ook nadelige effecten, die meer of minder ernstig kunnen zijn. Mensen ondervinden tijdens en na de behandeling veel klachten als vermoeidheid, conditieverlies, pijn, psychische problemen, depressie en verminderde kwaliteit van leven. Ook beperkingen van het bewegingsapparaat, littekenweefsel, zenuwbeschadiging en lymfoedeem komen vaak voor.

Positief effect

Wanneer deze klachten behandeld worden, heeft dit vaak een positief effect op de klachten en op de kwaliteit van leven. Veel mensen weten helaas nog niet dat er aan hun klachten wel iets kan worden gedaan en krijgen daardoor niet de zorg en hulp die ze zo nodig hebben. Een oncologie fysiotherapeut heeft, naast de gewone fysiotherapeutische vaardigheden, door zijn opleiding, kennis en vaardigheden in huis om deze zorg te bieden. Naast de lichamelijke aspecten en training speelt ook de begeleiding een belangrijke rol bij de behandeling. Een oncologie fysiotherapeut overlegt altijd met uw behandelend arts. Wanneer u zich aanmeldt volgt er eerst een intake en onderzoek. De therapeut overlegt samen met u en de behandelend arts wat de mogelijkheden zijn. U kiest zelf of u behandeld wilt worden.

De mogelijkheden

Een behandeling kan bestaan uit:

 • Advies en informatie
 • Vermindering van bewegingsbeperkingen (bijvoorbeeld door littekenweefsel of gebrek aan beweging)
 • Verbeteren van kracht
 • Verbeteren van conditie
 • Ontspanningsoefeningen
 • Ademhalingsoefeningen
 • Oedeem behandeling (zie hierover de specialisatie oedeem therapie)
 • Vermindering van pijn
 • Omgaan en verminderen van vermoeidheidsklachten
 • Omgaan met emotionele problemen
 • Begeleiden van mantelzorgers
 • Ondersteunen van de palliatieve zorg
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven

We proberen mensen zoveel mogelijk de kans te geven zelf actief te zijn en het gevoel te geven de touwtjes weer in handen te krijgen. Zo hebben ze zelf invloed op de kwaliteit van leven. Dit werkt mee aan een positieve verwerking. Er zijn verschillende stadia te onderscheiden waarbij de oncologie fysiotherapeut kan helpen.

1. Tijdens behandeling voor kanker:
In deze fase is alles gericht op het bestrijden van kanker. De fysiotherapeut kan helpen bij het beperken van het verlies van functies en conditie of bij spanningsklachten. Mensen die chemotherapie hebben zijn erg gebaat bij voldoende beweging onder begeleiding. Ook mensen die al geopereerd zijn en nog na behandeld worden, kunnen al beginnen met een aangepast trainingsschema.

2. Na afloop van de behandeling:
In deze periode probeer je zo goed mogelijk alle functies te herstellen en kwaliteit van leven te verbeteren. Behandeling is vaak gericht op verbeteren van lenigheid, kracht, coördinatie en conditie. Hervatten van of beginnen met een sport. Begeleiden bij het herwinnen van de controle over je eigen leven.

3. De palliatieve fase:
Deze fase begint als je te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is. Behandeling is gericht op zo lang mogelijk een actief leven te leiden met zo veel mogelijk kwaliteit van leven. De hulpvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

4. De terminale fase:
Het wordt duidelijk dat het levenseinde nadert. Het comfort van de patiënt staat centraal. De fysiotherapeut kan helpen bij het zoeken naar een comfortabele houding. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om spanning en pijn te verminderen. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Aandacht voor de mantelzorg en overleg met de andere hulpverleners is erg belangrijk in deze periode.

 

U kunt terecht bij:

romy fysio

Romy Donkers

Big-nummer: 99918739804

Book a Service