Skip to content

Claudicatio Intermittens/PAV

Veel mensen krijgen op latere leeftijd last van pijnlijke benen, pijn die komt en gaat maar is bij het lopen elke keer weer aanwezig. Verminderde doorbloeding is een veel voorkomende oorzaak van pijn in de benen. De medische naam voor dit verschijnsel is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). De pijn bij PAV in de onderste ledematen komt op en af en verdwijnt bij rust, vandaar de term claudicatio intermittens. Het paradoxale is, dat die rust waardoor de pijn verdwijnt helemaal niet goed is. Integendeel, rust roest. Lichaamsbeweging is cruciaal en fysiotherapie kan u helpen om goede resultaten te bereiken.

Lichaamsbeweging

Het gebrek aan voldoende lichaamsbeweging is een belangrijke risicofactor bij de ontwikkeling van PAV, of dat nu in de benen is of elders in het lichaam. Omgekeerd is voldoende lichaamsbeweging een belangrijke manier om PAV te voorkomen en te beperken.

Fysiotherapie helpt

Rust lijkt dus verlichting te geven maar moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het is beter om door de pijn heen te lopen. De juiste manier en hoeveelheid dagelijkse beweging kan zelfs zo veel soelaas bieden dat overige therapie niet nodig is. Als u het lastig vindt om zelf in beweging te komen, biedt een activeringsprogramma bij de fysiotherapeut uitkomst. De fysiotherapeut kan u helpen effectief te bewegen door middel van een op PAV/Claudicatio intermittens gerichte aanpak en speciale oefeningen (loopbandtraining bijvoorbeeld). De aanpak is gericht op vermindering van klachten, op het vergroten van de pijnvrije loopafstand en op de vermindering van risicofactoren voor atherosclerose.

De fysiotherapeuten van Fysio Ospel hebben extra scholing gehad om mensen met vaatlijden goed te kunnen behandelen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het landelijke chronischzorgnet.

longrevalidatie

Book a Service