Skip to content

Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en het functioneren in het dagelijks leven zien achteruitgaan, komen doorgaans in aanraking met een geriatrie fysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Naast de complexe gezondheidsproblematiek kan de geriatriefysiotherapeut hulp bieden bij problemen als bijvoorbeeld verminderde balans en kracht, moeite met het uitvoeren van activiteiten binnen- en buitenshuis (zoals lopen, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed enzovoorts).

Ook ziet de geriatrie fysiotherapeut patiënten, die bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup hebben. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, die gericht is op het herwinnen en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid in het dagelijks leven. Verder adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut gezinsleden en eventuele mantelzorgers over het ziektebeeld, de prognose, de transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

Tevens wordt er steeds meer preventief gehandeld in de geriatrie fysiotherapie. Het dagelijks uitvoeren van oefeningen of deelnemen aan een oefengroep behoren tot de mogelijkheden van preventief handelen bij ouderen. Er wordt preventief gehandeld om eventuele beperkingen in het dagelijks functioneren zoveel mogelijk te voorkomen. Het doel is om ouderen zolang mogelijk zelfredzaam te houden, zodat de ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

Geriatrie Fysio
Begeleid Trainen

U kunt terecht bij:

lieke wijnands

Lieke Wijnands

Big-nummer: 69921088404

Book a Service