Skip to content

Netwerken

Doordat onze fysiotherapeuten hebben doorgeleerd tot op Master niveau, zijn wij in staat om zorg van hoge kwaliteit te leveren voor jong en oud. Als dorpspraktijk vinden wij het erg belangrijk dat u zich bij ons 100% thuis voelt. Om deze zorg na te streven, vinden wij het van belang om kennis op te blijven doen en informatie uit te wisselen met andere gelijkgestemden. Daarom zijn we aangesloten bij een aantal zorggerelateerde netwerken.

Medicura

Medische hulpmiddelen voor bij u thuis. Bij Medicura helpen we u aan medische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen lenen we gratis uit, kunt u tijdelijk huren of zelf kopen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en comfortabel thuis moet kunnen blijven wonen. Bij Medicura kunt u 26 weken lang gratis medische hulpmiddelen lenen. Alle producten uit ons uitleen assortiment worden door uw zorgverzekeraar vergoed.

Tijdelijk hulpmiddelen huren is een goede oplossing wanneer u thuis gaat revalideren of herstellen na een operatie. Ook als het voor u niet (meer) mogelijk is om gratis hulpmiddelen te lenen, is het huren van zorghulpmiddelen een uitstekende oplossing . U kunt o.a. loophulpmiddelen, scootmobielen, sta-op stoelen, hometrainers, en borstkolven huren.

Bij Fysio Ospel zijn nu ook diverse loophulpmiddelen beschikbaar die u ter plekke kunt uitproberen. Op die wijze kunt u direct ervaren welk loophulpmiddel het beste bij u past.

www.medicura.nl

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. 

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

FyNeOn

Het Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn) is een netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze ziekte.

CVA netwerk Weert en Roermond

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken. 

KNCN richt zich op de acute, revalidatie en chronische fase. In de acute fase zijn de activiteiten in het algemeen CVA specifiek, in de revalidatie en chronische fase wordt verbinding gezocht met de zorg voor mensen met NAH.

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma , Covid 19 en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

ParkinsonNET

De best mogelijke zorg en kwaliteit van leven voor iedereen met de ziekte van Parkinson, of een atypisch parkinsonisme, dat is wat ons drijft. Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.

Oncologisch Expertisecentrum Weert

OECW is het centrum voor ondersteuning bij kanker in Weert, waar twaalf oncologisch specialisten onder één dak samenwerken.

Bij mensen die de diagnose kanker krijgen staat hun wereld en dat van hun naasten op z’n kop en wij willen hier de mensen zo goed mogelijk in begeleiden.

In het Oncologisch Expertise Centrum Weert hebben wij een team met enthousiaste, gedreven en vakbekwame specialisten voor u klaar staan om u hierin te helpen, te ondersteunen en een deel zorgen uit handen te nemen.

Omdat wij velen specialisaties onder één dak hebben kunnen wij de administratietijd verkorten waardoor er meer tijd is voor de client, er kortere lijntjes zijn en betere en directere communicatie met de betrokken partijen.

Er wordt op efficiënte wijze contact gelegd en samen bepaald welke disciplines er ingeschakeld moeten worden om u als patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Dit kan gaan over oncologische zorg voor, tijdens of na de behandelingen. Maar ook voor coaching, persoonlijke verzorging of een moment van ontspanning.

Tijdens deze periode ondersteunen wij met ons hele team OECW de client op de juiste momenten, omdat elke deel van de behandeling andere vragen met zich mee brengt.

Wij werken nauw samen met diverse disciplines binnen het SJG Weert en verschillende netwerken.

Zo zijn er korte lijntjes met de case managers oncologie, afdeling fysiotherapie, huidtherapeuten, de revalidatie afdeling en thuiszorg en zijn we op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen.

U bent altijd welkom voor een gratis kennismakingsgesprek.

We luisteren naar uw verhaal en kijken wat uw behoeftes en verwachtingen zijn en vanuit hier kijken we wat we mogelijk voor u kunnen betekenen. Dit is geen intake en er zullen geen vragenlijsten ingevuld worden of behandelplan opgesteld worden. Het is een vrijblijvend gesprek.

logo-chronisch-zorgnet-01022020 (1)
logo-claudicationet (1)
claudicationet
fyneon
medicura-zorgwinkel_2022
cva
OECW_@4x (1)
parkinsonnet-logo-360x200-c-default

Book a Service